Geschiedenis

De geschiedenis van De Rijnschans gaat tot in een ver verleden. Vroeger was de naam van de school Openbare Lagere School. De oude school was heel vroeger in het gebouw wat nu het “Onderdak” heet. De “Hoofdmeester” Dool was ook bankhouder en beheerde de Nutsspaarbank als bijbaantje. Bij het schoolgebouw “Onderdak” was ook een gymzaal. Meester Dool gaf dan gymles.

Omdat de jongens apart van de meisjes gymles kregen zat er een raam tussen de klas en het gymlokaal. Zo kon de meester alles in de gaten houden.

De laatste 2 jaren van de oorlog was de school bezet door de Duitsers. De leerlingen kregen af en toe les op een boerderij, maar dat kon alleen maar als de koeien buiten liepen. Ook werd er in de kerk lesgegeven. Vele jaren na de oorlog is de Openbare Lagere School verhuisd naar een ander gebouw met 3 lokalen. Toen kreeg de school ook een naam: 'De Burgemeester de Herderschool'. Uiteraard vernoemd naar een burgemeester. De school stond eerst op de plek waar nu de scholenhoek gebouwd is. Waar nu deze huizen staan was eerst een mooie speeltuin en de christelijke kleuterschool. Later is de openbare kleuterschool Hummeloord aan de Bernhardstraat er bij gekomen. Daar is Kitty toen al als kleuterleidster begonnen.

In 1979 zijn er aan de Burgemeester de Herderschool twee kleuterlokalen bijgebouwd. Omdat De Rank en de Burgemeester de Herderschool uit de gebouwen groeiden, heeft De Rank een nieuw gebouw gekregen. De Herderschool is toen verhuisd naar het oude gebouw van De Rank en dat is het gebouw waar we nu nog zitten. De gymzaal is nog heel lang in het “Onderdak” gebleven.

In 1985 werd de basisschool een feit. Kleuterschool Hummeloord kwam toen dus bij De Burgemeester de Herderschool. Met deze samenvoeging veranderde ook de naam van de school. Door middel van een prijsvraag werd de naam “De Rijnschans” gekozen.

In 1999 was er echt te weinig plek en geen speellokaal. Een speellokaal was voor elke school verplicht sinds de invoering van de basisschool, dus werd er verbouwd. We kregen nieuwe vloeren, een keukentje, nieuwe toiletgroepen en een heus speellokaal. In september 1999 werd, met een feestweek, het gerenoveerde gebouw officieel in gebruik genomen.