Fusie

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van het fusietraject dat De Rijnschans met De Rank doorloopt.

In het schooljaar 2022-2023 vindt er een onderzoek plaats naar het vormen van een samenwerkingsschool door middel van een fusie tussen CBS De Rank en OBS de Rijnschans onder het bestuur van Morgenwijzer per 1 augustus 2023, waarin zowel de openbare als de protestants-christelijke identiteit gewaarborgd is.

De MR's van de scholen hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend waarmee ze aangeven dat het onderzoek van start kan gaan, waarbij besluitvorming pas aan het eind zit.  Op deze pagina kunt u lezen over de voortgang, via de fusie-info's, en leest u veel gestelde vragen. 


Veelgestelde vragen
Wat is een formele samenwerkingsschool?
Een formele samenwerkingsschool is een samenvoeging van openbaar onderwijs met bijzonder onderwijs (Christelijk). Na een samenvoeging van beide scholen, zal zowel de Christelijke, als de openbare identiteit zichtbaar zijn. 

Er zijn twee gebouwen,  wat is de bedoeling?
In een nieuwe situatie zal er een school ontstaan met ongeveer 300 leerlingen. Deze leerlingenaantallen passen niet in één van de huidige gebouwen. Er is daarom nu de keuze gemaakt om door te gaan met twee gebouwen. Nieuwbouw is voorlopig nog niet aan de orde. 
Fusie-info maart 2022
Fusie-info juni 2022
Fusie-info oktober 2022